POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

I. Ochrona danych osobowych

1. Informacje ogólne
a. Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych w ramach funkcjonowania strony internetowej https://mksmile.pl/ jest
Magdalena Wesołowska – NIP 6472595156
Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie, kierując korespondencję pod adres: ul. Rynek 1, 44-300 Wodzisław Śląski, telefonicznie pod numerem: +48 668 999 265, e-mailowo pod adresem: biuro@mksmile.pl
b. Administrator nie jest zobowiązany do wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych.
c. Dane osobowe będą przechowywane przez okresy wymagane celem przetwarzania, a ponadto przepisami prawa związanymi m. in. z potencjalnym okresem dochodzenia roszczeń;
d. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu skorzystania z newslettera, formularza kontaktowego, nawiązania kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej;
e. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem osób nieupoważnionych;
2. Cele i zakres przetwarzania danych osobowych
a. Newsletter
i. w celu zapisania się do newslettera konieczne jest podanie adresu e-mail;
ii. celem przetwarzania danych jest przesyłanie newslettera;
iii. pierwotną podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda wyrażona podczas zapisywania się do newslettera, a w dalszym czasie prawnie uzasadniony interes administratora danych, wynikający z konieczności zabezpieczenia się przed ewentualnym dochodzeniem roszczeń ze strony osoby, której dane dotyczą;
b. Formularz kontaktowy
i. w celu skontaktowania się za pośrednictwem formularza kontaktowego, konieczne jest podanie imienia i nazwiska oraz adresu e-mail, inne dane osobowe mogą także wynikać z samej treści wiadomości;
ii. celem przetwarzania danych jest nawiązanie kontaktu z nadawcą wiadomości;
iii. pierwotną podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda wyrażona przy korzystaniu z formularza, a w dalszym czasie prawnie uzasadniony interes administratora danych, wynikający z konieczności zabezpieczenia się przed ewentualnym dochodzeniem roszczeń ze strony osoby, której dane dotyczą;
c. Kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej
i. w celu skontaktowania się za pośrednictwem poczty elektronicznej, konieczne jest podanie co najmniej adresu e-mail, inne dane osobowe mogą także wynikać z samej treści wiadomości;
ii. celem przetwarzania danych jest nawiązanie kontaktu z nadawcą wiadomości;
iii. pierwotną podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda wyrażona poprzez sam fakt nadania wiadomości, a w dalszym czasie prawnie uzasadniony interes administratora danych, wynikający z konieczności zabezpieczenia się przed ewentualnym dochodzeniem roszczeń ze strony osoby, której dane dotyczą;
3. Uprawnienia przysługujące Ci w związku z przetwarzaniem danych osobowych
a. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c. prawo do usunięcia swoich danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);
d. prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych;
e. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych;
f. prawo uzyskania swoich danych w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. za pośrednictwem komputera) lub przekazania ich bezpośrednio innemu podmiotowi;
g. prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
h. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych;
i. jeżeli zwrócisz się do nas z pisemnym zapytaniem czy skargą dotyczącymi realizacji Twoich praw, odpowiemy Ci w przeciągu jednego miesiąca od Twojego zapytania.
i. w tym celu wskaż nam sposób, w jaki chcesz być przez nas powiadomiony o naszej odpowiedzi na Twoje zapytanie lub skargę (np. e-mail);
ii. jeżeli nie będziemy mogli udzielić Ci odpowiedzi w przeciągu jednego miesiąca, zostaniesz o tym przez nas poinformowany, w uzasadnionych przypadkach możliwe jest przedłużenie udzielenia odpowiedzi o dalsze 3 miesiące.
4. Odbiorcy danych osobowych
a. dane osobowe powierzamy jedynie naszym podwykonawcom i tylko w zakresie niezbędnym do zapewnienia prawidłowego działania strony internetowej oraz poczty elektronicznej, co dotyczy w szczególności właściciela serwera na którym zlokalizowane są dane strony internetowej https://mksmile.pl/ jest oraz poczty elektronicznej administratora danych;
b. podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa;
c. przetwarzane przez nas dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego;

II. Polityka cookies

1. Strona internetowa https://mksmile.pl/ jest podobnie jak większość stron internetowych, wykorzystuje tzw. pliki cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, czyli np. Twoim komputerze, które mogą być odczytane przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a. dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
b. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
c. dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
4. W ramach strony internetowej https://mksmile.pl/ jest stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” oraz „stałe”. Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
5. W ramach strony internetowej https://mksmile.pl/ mogą być stosowane ponadto następujące rodzaje plików cookies:
a. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
b. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
c. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,
d. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
e. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy strony mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
7. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych usług w ramach strony https://mksmile.pl/
8. Strona internetowa https://mksmile.pl/, podobnie jak większość stron internetowych, wykorzystuje także pliki cookies pochodzące od podmiotów zewnętrznych. Są to w szczególności pliki związane z takimi narzędziami jak Google Analytics, Jetpack oraz wtyczki WordPress, Yoast SEO.